Home > Circuit > Een Europees kerstverhaal

Een Europees kerstverhaal

Herinner u de hetze rond een Europese richtlijn die het onmogelijk zou maken voor deelnemers aan een race om zich als “derde partij” borg te stellen, maar zouden verplicht worden om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te nemen zonder beperking van kosten voor lichamelijke en materiële schade. Het maakte deel uit van een ééngemaakte Europese verzekeringsrichtlijn, toe te passen in alle landen van de Europese Gemeenschap, én … voor alle gemotoriseerde voertuigen. Alle dus, zonder uitzondering.

Het bericht kwam ergens begin oktober op de proppen en bezwaren moesten voor november worden ingediend. Het project ligt trouwens nog ter inzage tot 15 januari. “Stel u voor”, verklaarde een collega, “wat er zou gebeuren met de verzekeringspremie voor het geval dat twee of drie F1 wagens elkaar in de vernieling zouden rijden op Francorchamps?” De bedragen voor de verzekeringen die dergelijk scenario dekken, zouden astronomisch worden. Kortweg. Geen enkele organisator , team of deelnemer zou die kosten kunnen opbrengen.
Maar dit doem-scenario leek ons wat overdreven. Dus contacteerden wij “Europa”… Inderdaad, de Europese Gemeenschap kan u gewoon contacteren over wetgevende projecten. En dus vroegen we hoe wij de toepassing van Directive 2009/103/E betreffende “motor insurance” moesten zien.

En kijk, net in deze donkere kerstdagen kwam er een reactie van de dienst Europe Direct, als een straaltje van goddelijke hoop vanop de hoge berg Olympus… “We zijn op dit moment aan het onderzoeken of, binnen het wettelijke kader van de richtlijn, er geen onbedoelde gevolgen zouden zijn die ervan uitgaan. De mogelijke impact van de wetgeving op de regels binnen de gemotoriseerde sporten zal in acht worden genomen indien we de noodzakelijke gegevens hebben verzameld. Het rapport over de richtlijn is voorzien voor het eerste kwartaal van 2018.

Mogen we ons nu gerustgesteld voelen?

(foto: eutom.eu)