Home > #Hoofdnieuws > Dossier Koksijde: waar zijn de federaties?

Dossier Koksijde: waar zijn de federaties?

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text _builder_version=”3.0.72″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

Er was de afgelopen week heel wat commotie bij de autosportfans in West-Vlaanderen. Al jaren wordt de fata morgana van de reconversie van het militaire domein van Koksijde voor gehouden als een mogelijke piste om een vaste autosportinfrastructuur te verkrijgen in West-Vlaanderen. Op dinsdag 19 december was er een overlegvergadering in het cultureel centrum van Koksijde. De basis van de voormalige Seaking, Search and Rescue, Windkracht 10… ooit was het een begrip. En de hoop op “autosport” werd aangezwengeld door enkele wedstrijden die indertijd op de landingsbanen werden gehouden. Wedstrijden in een ver verleden, in de jaren 90 en het begin van de eeuwwisseling, toen Belcar nog hoogtij vierde.

In maart 2012 stelde de Vlaamse Regering de provincie West-Vlaanderen aan voor de opmaak van een strategisch plan voor het domein, wat in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) zal uitmonden. En ja…amper (!) vijf jaar later zijn de heren politici klaar voor de volgende stap: het participatietraject. Hier wordt input aan de bevolking gevraagd. Een kernwoord. Meteen gingen de autosportfans aan het dromen. Zou er plaats zijn voor een autosportinfrastructuur?
Maar wie dinsdag 19 december had gehoopt dat daar enig duidelijk plan zou worden voorgesteld, kwam van een kale kermis thuis. Provincie en stad Koksijde hebben blijkbaar samen met “externe actoren” een masterplan klaar…dat echter uitblinkt in wazigheid. Bedrijventerreinen, fietsverbindingen, sport- en jeugdvoorzieningen, natuurontwikkeling, een containerpark… het passeerde allemaal de revue. Als er één ding langzaam wel duidelijk wordt, dan is het dat “autosport” niet in het curriculum voorkomt! Sterker nog, over de reconversie staat ook alle neuzen blijkbaar niet in de juiste richting want de belangrijkste speler, het Ministerie van Landsverdediging heeft officieel nog niet beslist wat er met het domein zal gebeuren. De mogelijkheden liggen nog wijd open: deels verkopen of volledig verkopen? Of zelfs gewoon, de militaire activiteiten behouden? Het kan! Dixit gemeente Koksijde: “Op vraag van Defensie is ook rekening gehouden met scenario’s voor behoud van militaire activiteit binnen een beperkt deel van het plangebied”.

Opvallend stil echter blijft het langs de kant van de autosportfederaties, waardoor de stem van de autosport weer maar eens zeer zwak klinkt. Het is niet aan fans, gepassionneerden of privé-personen om de kruisvaart te voeren voor een autosportterrein. Geloven de autosportinstanties nog in een project (nadat eerder al diverse toenaderingspogingen genadeloos werden afgeschoten)? Of houden de regionale bond VAS en de provinciale bond PAK West-Vlaanderen nog iets in de mouw. De raadplegingen in verband met het domein lopen immers nog tot 18 februari.

Meer info: https://www.west-vlaanderen.be/MilitaireBasisKoksijde

(foto: wikipedia)

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.0.72″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

Geen noodzaak aan een circuit?

In 2016, zeer recent dus, werd in opdracht van de Vlaamse regering en Sport Vlaanderen een onderzoek gehouden naar de noodzakelijke infrastructuur. Een ernstig onderzoek, waaraan ook de KU Leuven deelnam. “Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen”, heet het lijvige dossier met de ondertitel “Onderzoek naar behoeften inzake sportinfrastructuur, ontwikkelen van een strategische visie en aanreiken van beleidsaanbevelingen.”

Daarin toch wel enkele bevreemdende conclusies i.v.m. autosport. Autosport wordt als ‘sport’ niet expliciet genoemd maar wordt ook niet alsdusdanig afgeschreven. Om te peilen naar de noodzaak en behoeftes van de diverse sporten werden alle 88 erkende Vlaamse sportfederaties aangeschreven, inclusief VAS. In het geheel neemt autosport een zeer minieme plaats in aangezien volgens het onderzoek naar de sportvoorkeur in Vlaanderen, dit slechts staat voor 0.1% … Maar het wordt vreemder wanneer het onderzoek peilt naar de nood aan bijkomende bovenlokale sportinfrastructuur, per sportfederatie. “Voor bepaalde sporttakken (zoals autosport, bobslee, etc.) kunnen geen uitspraken gedaan worden aangezien zowel het survey materiaal als de data van de sportfederaties geen toereikende data voor deze sporttakken omvatten.”

Gepeild naar de opportuniteiten wordt autosport op één lijn gezet met “motorcross”. Beide disciplines horen immers onder de lawaaisporten en de problemen zijn gelijklopend: stedenbouwkundige problematiek, het gebrek aan recreatiegebied of andere geschikte ruimtelijke bestemming en het belangrijkste van alles: de huidige regelgeving Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu.
Vreemd genoeg staat er bij de opportuniteiten voor de Vlaamse Autosportfederatie aangegeven “Permanente locatie om aan autosport te doen”, binnen een termijn van 3 jaar. (cfr: ag. 165-166)!
Huh??? Wie, wat, waar, wanneer…? Een misterie.

Of wordt de reconversie dan toch aangegrepen voor een voorstel?

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_image _builder_version=”3.0.72″ src=”http://www.autosportwereld.be/wp-content/uploads/2017/12/Hawker_Hunter_aan_ingang_luchtmachtbasis_Koksijde.jpg” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” sticky=”off” align=”left” always_center_on_mobile=”on” border_style=”solid” force_fullwidth=”off” /][et_pb_text _builder_version=”3.0.72″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

Een locatie voor lawaaisporten in elke provincie!

De basis van alle hoop voor de autosportfans ligt in het gezegende jaar 1997 toen de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) aannamen als beleidskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Belangrijk: er was in een herziening uit 2004 aandacht voor “Locaties voor lawaaisporten”. De Vlaamse Regering erkent in deze herziening de vraag naar infrastructuur voor de beoefening van lawaaisporten en stelt dat er in elke provincie minimaal één piste met trainingsfaciliteiten moet zijn. Die terreinen kunnen het best ruimtelijk gebundeld worden met andere luidruchtige activiteiten. De omgevingshinder moet zo beperkt mogelijk blijven.

We lezen omtrent de “Ontwikkelingsmogelijkheden voor lawaaisporten”: “Gezien de beperkte open ruimte in Vlaanderen, de hoge bevolkingsdichtheid en de hoge milieulast die eigen is aan gemotoriseerde sporten, is het aangewezen om te opteren voor een minimaal scenario dat tegelijkertijd een structurele oplossing kan betekenen voor de sector. Er wordt voor geopteerd om voor provincies waar nog geen locaties werden geselecteerd minimaal 1 locatie aan te duiden voor gereglementeerde omlopen per provincie. Het kan gaan om de bestaande locaties die reeds over specifieke infrastructuur beschikken en die kunnen voldoen aan het afwegingskader of om nieuwe locaties. Voor de bestaande locaties wordt gestreefd naar een multifunctionele invulling. Bij het voorzien van nieuwe locaties voor permanente omlopen met trainingsfaciliteiten is deze multifunctionele invulling een uitgangspunt.

Een hoop gebaken lucht dus want sindsdien zijn meerdere initiatieven allemaal afgeketst. Of het nu gaat om het terrein in Lommel, in Waarloos of de basis in Koksijde. Sterker nog. Het Duivelsbergcircuit, dat van een uitzonderingsstatus genoot, zit in de penarie en zou 2019 de deuren kunnen sluiten. Er komt een ander rallycross terrein…maar dat moet nog worden gebouwd. Dit is België. En dan weten we al snel wat er gebeurt met “plannen i.v.m. autosport”. Die vallen al eens achter de dossierkast!

En om het geheel nog wat onwerkbaarder te maken wil men gaan groeperen. Voor de nieuwe terreinen wordt geopteerd om te werken met clusters van motorcross en aanverwante gemotoriseerde sporten (quad, 4×4, …). De terreinen voor permanente omlopen met trainingsfaciliteiten zullen worden vertaald in ruimtelijke uitvoeringsplannen, hetzij op provinciaal niveau, hetzij op gewestelijk niveau. Indien het op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan betrekking heeft op processen of ruimtelijke eenheden van Vlaams niveau, zal de Vlaamse overheid het initiatief nemen, in andere gevallen neemt de provincie initiatief tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Bij de opmaak van een RUP wordt gestreefd naar een ruimtelijke bundeling van luidruchtige activiteiten om de omgevingshinder van dergelijke locaties te beperken.
Bla…bla…bla… Hallo? Bent u er nog? Inderdaad. Het wordt een masterclass in administratie en politieke koehandel. In Limburg verzonk het motorcrossterrein van Waarloos al in het administratieve drijfzand. In West-Vlaanderen blijft de toekenning van een terrein aanslepen. Koksijde houdt de boot af.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.0.72″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

Een pluim op de hoed van de gemeente Arendonk waar i.s.m. de provincie er na 25 jaar een akkoord bereikt werd om het Glosso-circuit in zijn volle lengte te herstellen!

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.0.72″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

Lawaaisporten ???

Tja, wat zijn geluidssporten? Misschien zijn er nog mensen zoals ik die het “geluk” hebben vlakbij een voetbalstadion te wonen. En ja, we wisten dat er een stadion was. Alleen speelde de ploeg toen nog in 3de klasse. Uren op voorhand wordt de PA opgewarmd. Het hele repertorium van olé-olé liedjes schalt dan over de wijk. De wagens die door de woonwijk scheuren, nog snel op zoek naar een parkeerplaats, het gedreun van de bussen, het gejoel van de tribunes, het getoeter (om 22u30 ’s avonds) wanneer deze of gene ploeg heeft gewonnen… Geen lawaaisport dan?

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]