Home > Rallycross > DIVERS > Rallycross: moto-terrein Lille krijgt omgevingsvergunning

Rallycross: moto-terrein Lille krijgt omgevingsvergunning

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor de uitbating van het motorcrossterrein van Lille door Moto-Club Lille. De locatie bestaat al sinds 1974 en had al op 10 februari 2022 een omgevingsvergunning bekomen van de Antwerpse deputatie. Onder meer Natuurpunt en enkele buurtbewoners gingen in beroep, zodat de minister zich moest uitspreken. Demir beslist de uitbating voor 7 bijkomende jaren te vergunnen. Ze volgt daarmee het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Tegen het einde van de periode van zeven jaar, moet bijkomend onderzoek uitwijzen wat na 2029 verder mogelijk is. “Maar door deze omgevingsvergunning af te leveren kan Moto-Club Lille alvast een ruime tijd verder”, aldus Demir.

(persbericht/foto: J.Dingenen)

Moto-Club Lille baat een motorcrossterrein uit op een zone-eigen bestemmingsgebied aan de Rooverstraat te Lille. De locatie bestaat sinds 1974. De vorige milieuvergunning liep tot 31/07/2022. Er werd een vergunning in eerste aanleg verleend door de Provincie Antwerpen op 10 februari 2022. Hiertegen zijn onder meer Natuurpunt en vier buurtbewoners in beroep gegaan. Dat wil zeggen dat Demir zich in administratief beroep moest uitspreken.

Zowel de gemeente Lille als de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) gaven een voorwaardelijk gunstig advies. Die laatste oordeelde dat het dossier niet voldoet om een omgevingsvergunning van 20 jaar, zoals oorspronkelijk aangevraagd, af te leveren. Er is bijkomend onderzoek nodig, onder meer naar mogelijke alternatieven of het gebrek daaraan, om dergelijke langdurige uitspraak te doen. De GOVC was tegelijk van mening dat de geluidsimpact wel degelijk tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden, mits enkele weekends per maand rust in te lasten en enkele beperkingen te voorzien tijdens het broedseizoen. Het terrein ligt op 1.000 meter van een woongebied met landelijk karakter. Demir volgt de GOVC en levert dan ook een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor een periode van 7 jaar.

Ruimte voor lawaaisporten

De voorbije jaren toonde Demir al aan dat ze een maximale verzoenbaarheid tracht te vinden tussen de lawaaisporten en de omgeving. Zo leverde ze eerder al (voorwaardelijke) omgevingsvergunningen af voor de motorcrossomloop Heeserbergen in Lommel, het HondaPark in Olmen, het Glosso Circuit in Arendonk en het autosportcircuit van Zolder. Enkele van die beslissingen worden nog bij de Raad voor Vergunningsbetwisting aangevochten, wat Demir betreurt. “Het blijft zoeken naar manieren om deze sporten op het beperkt aantal plaatsen in Vlaanderen ruimte te geven, niet in het minst waar ze historisch vanuit het beleid hun plaats kregen”, oordeelt de minister. De omgevingsvergunning voor het Glosso Circuit van Arendonk hield alvast stand bij de Raaf voor Vergunningsbetwisting.

Wat met Duivelsberg?

Een hangend dossier op dit moment is nog het rallycrosscircuit Duivelsberg in Opgrimbie. Demir besliste op 4 juni vorig jaar de herbestemming van de ‘Enclaves Hoge Kempen’ stop te zetten. Dat wil zeggen dat het gebied van Duivelsberg tot nader order recreatiegebied blijft, waar lawaaisport in principe vergunbaar is. Een jaar geleden leverde ze aan de uitbaters ook een voorwaardelijke afwijking af op de VLAREM II – normen. Op 28 januari 2022 heeft Vlaanderen bovendien een (voorlopige) goedkeuring gegeven aan het project-milieueffectenrapport voor een nieuwe vergunning van het racecircuit. Het is nu aan het provinciebestuur van Limburg om begin 2023 een beslissing te nemen over de aangevraagde omgevingsvergunning.