Home > #Hoofdnieuws > Brussels Motor Show 2021: Een evenement aangepast aan de gezondheidsrealiteit

Brussels Motor Show 2021: Een evenement aangepast aan de gezondheidsrealiteit

Het Autosalon van Brussel, waarvan de 99ste editie gepland staat van 15 tot 24 januari 2021 in Brussels Expo, stelt zich tot doel een evenement te presenteren dat volledig aangepast is aan de eisen die de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 stelt.

De beurssector is niet gespaard gebleven van de economische crisis die de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 meebrengt. De Belgisch-Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, FEBIAC, die elk jaar de Brussels Motor Show organiseert, werkt sinds midden maart aan de ontwikkeling van verschillende scenario’s voor de editie 2021 van het meest populaire evenement in België.

Het uitbreken van COVID-19 en de daaruit voortvloeiende gezondheidssituatie heeft alle creativiteit van onze teams aangesproken en ons vermogen om dit event een nieuwe ontwikkeling te geven”, legt Pierre Lalmand, directeur van de Brussels Motor Show, uit. “Geconfronteerd met de volatiliteit van het virus en zijn onvoorspelbaarheid, hebben we een hele reeks scenario’s ontwikkeld om de succesvolle organisatie van de Brussels Motor Show in januari 2021 te verzekeren. Elk van deze scenario’s is vanzelfsprekend opgebouwd rond de talrijke regels die tot doel hebben de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan en het feit hoe strikt deze regels zijn.

Vanaf de opening van de inschrijvingen heeft de Belgische automobielsector – die zowel exposant als organisator van het Salon is via zijn vertegenwoordiging binnen de federatie – positief gereageerd op de oproep van FEBIAC. Ondanks het enthousiasme van de overgrote meerderheid van de Belgische automobielsector wat betreft hun deelname, moet de organisatie van de Brussels Motor Show rekening houden met de huidige gezondheidssituatie.

Ons doel is en is altijd geweest om een “COVID proof” evenement aan te bieden voor zowel onze exposanten als onze bezoekers,” vervolgt Pierre Lalmand. “Vandaag lijkt het absoluut niet realistisch om te hopen dat de Brussels Motor Show 2021 opnieuw bijna een half miljoen bezoekers zal kunnen verwelkomen, zoals in januari van dit jaar het geval was. Aanpassingen zijn onvermijdelijk, aangezien de organisatie van de Brussels Motor Show zich moet houden aan de protocollen die zijn vastgelegd voor winkelcentra, voor catering en voor evenementen. Maar uiteindelijk zijn we ervan overtuigd dat de aanpassingen die we willen maken, het comfort voor onze bezoekers zal verhogen. Om de vlotte organisatie van het evenement te garanderen, werkt het organisatieteam momenteel nauw samen met Brussels Expo om de infrastructuur aan te passen, maar ook met de verschillende bevoegde ministers – in het bijzonder minister Nathalie Muylle Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten- , met de burgemeester van de stad Brussel en met professor Nathan Clumeck.

Het is uiteraard aan haar exposanten dat de organisatie van de Brussels Motor Show het recht voorbehoudt om als eerste de verschillende scenario’s te ontdekken waaraan zij verder blijft werken.

Onze verschillende scenario’s en de modaliteiten van hun uitvoering zullen in de loop van deze week aan de leden van het organiserende Saloncomité worden voorgesteld, waarna we samen een beslissing zullen nemen over de richting die moet worden gekozen voor het goede verloop van de Brussels Motor Show 2021”, besluit Pierre Lalmand.

Het Autosalon van Brussel stelt elk jaar 10.000-professionals uit de automobiel- en beurssector aan het werk op de site van Brussels Expo. De impact van het Salon op de jaarlijkse omzet van de exposanten varieert tussen 25 en 30%.